Refugis climàtics

Un refugi climàtic és un espai interior o exterior accessible que, durant els mesos de més calor, proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població.
No són equipaments únicament destinats a aquesta finalitat, ja que compatibilitzen els seus usos i funcions habituals juntament amb el servei de refugi climàtic durant l’estiu i també els episodis de temperatures extremes.
La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la morbiditat i de la mortalitat, especialment en la gent gran i les persones que tenen patologies cròniques.
Per mitigar-ne els efectes l’Ajuntament declara, al Ple celebrat el dia 7 de maig de 2024, les piscines municipals i l’edifici de l’Ajuntament com a refugis climàtics per a oferir un espai fresc on refugiar-se.