Inventari de construccions de pedra seca

L'objectiu inicial daquest inventari era catalogar les cabanes de volta del municipi d'Alcanó. Fent el treball de camp hem anat trobant cabanes de pedra seca amb teulada de teules i elements de pedra seca com aljubs que hem decidit incloure en l'inventari per recollir la seva existència i facilitar la seva protecció i reconeixement. Tot i que el valor arquitectònic de les cabanes de volta és major atesa la seva tècnica constructiva, pensem que incloure altres elements de pedra seca en l'inventari enriqueix el recull elaborat i permet tenir més eines per aprofitar aquest patrimoni com una eina de desenvolupament local. També cal deixar clar que aquest inventari recull les cabanes de pedra seca, les basses i els aljubs que hem trobat realitzant el treball de camp, però no inclou altres elements com conduccions d'aigua i marges de pedra seca. Alhora de delimitar quines cabanes s'incloïen a l'inventari i quines no, hem seguit els següents criteris. Cal deixar palès que s'ha tingut una actitud inclusiva a l'hora de decidir els elements inclosos a l'inventari: - Estat de conservació: hem inclòs a l'inventari totes les cabanes que com a mínim tenien les quatre parets de peu encara que hi faltés el sostre. Si no tenien les 4 parets no les hem inclòs entenent que el seu estat és insalvable. - Distancia respecte al nucli de població: Per norma general hem inclòs les cabanes que s'allunyaven del poble aproximadament un quilòmetre entenent que són les que en el seu moment van desenvolupar un paper principal en la colonització agrària del terme, és a dir, les que servien per passar-hi dies sencers. Els magatzems i cabanes de pedra seca propers al nucli no s'han inclòs a l'inventari. - Tipus de construcció: Només s'han inclòs les cabanes de pedra seca o les que majoritàriament estiguessin construïdes amb pedra seca encara que haguessin estat rehabilitades amb algun altre material. S'han descartat, tot i estar presents, les cabanes de tàpia o les construïdes més recentment amb ciment

Podeu navegar pel mapa de l'inventari de construccions de pedra seca. En total s'han catalogat 124 construccions, entre cabanes de volta, masos, coves, aljubs, basses, forns de pedra seca... Al costat dret del mapa hi ha les llegendes amb diferents colors i al costat esquerra podeu escollir el mapa de fons.