Delimitació del terme d'Alcanó amb el de Sarroca de Lleida

Adjuntem el document corresponent a l'estudi realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la línia de límit entre el nostre municipi i el de Sarroca de Lleida. El present treball s'ha realitzat a partir de la seva acta d'atermenament del 6 d'octubre de 1919. De les 11 fites que hi constaven, actualment es conserven 5 creus de terme. Podeu trobar les fotografies al final del document.