Delimitació del terme d'Alcanó amb el d'Alfés

Adjuntem el document corresponent a l'estudi realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la línia de límit entre el nostre municipi i el d'Alfés. El present treball s'ha realitzat a partir de la seva acta d'atermenament del 27 de juliol de 1922. De les 7 fites que hi constaven, únicament es conserva la creu dels 4 termes. Podeu trobar les fotografies al final del document.