Nova delimitació del terme d'Alcanó amb el terme d'Alfés

Durant l'any 2021 s'han realitzat els treballs de la nova delimitació entre els termes d’Alcanó i Alfés. Adjuntem el document cartogràfic on podeu veure en color groc la nova línia de terme i en color roig l'antiga delimitació que constava des de l'any 1922.