Història i patrimoni

Adjuntem el document corresponent a l'estudi realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la línia de límit entre el nostre municipi i el d'Alfés. El present treball s'ha realitzat a partir de la seva acta d'atermenament del 27 de juliol de 1922. De les 7 fites que hi constaven, únicament es conserva la creu dels 4 termes. Podeu trobar les fotografies al final del document.

Durant l'any 2021 s'han realitzat els treballs de la nova delimitació entre els termes d’Alcanó i Alfés. Adjuntem el document cartogràfic on podeu veure en color groc la nova línia de terme i en color roig l'antiga delimitació que constava des de l'any 1922.

Adjuntem el document corresponent a l'estudi realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la línia de límit entre el nostre municipi i el de Sarroca de Lleida. El present treball s'ha realitzat a partir de la seva acta d'atermenament del 6 d'octubre de 1919. De les 11 fites que hi constaven, actualment es conserven 5 creus de terme. Podeu trobar les fotografies al final del document.