Història i patrimoni

Delimitació del terme d'Alcanó amb el d'Alfés

Adjuntem el document corresponent a l'estudi realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la línia de límit entre el nostre municipi i el d'Alfés. El present treball s'ha realitzat a partir de la seva acta d'atermenament del 27 de juliol de 1922. De les 7 fites que hi constaven, únicament es conserva la creu dels 4 termes. Podeu trobar les fotografies al final del document.

Nova delimitació del terme d'Alcanó amb el terme d'Alfés

Durant l'any 2021 s'han realitzat els treballs de la nova delimitació entre els termes d’Alcanó i Alfés. Adjuntem el document cartogràfic on podeu veure en color groc la nova línia de terme i en color roig l'antiga delimitació que constava des de l'any 1922.

Delimitació del terme d'Alcanó amb el de Sarroca de Lleida

Adjuntem el document corresponent a l'estudi realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la línia de límit entre el nostre municipi i el de Sarroca de Lleida. El present treball s'ha realitzat a partir de la seva acta d'atermenament del 6 d'octubre de 1919. De les 11 fites que hi constaven, actualment es conserven 5 creus de terme. Podeu trobar les fotografies al final del document.

Document Actions