En xifres

Albesa

Codi
250083
Comarca
Noguera
Població
1.580
Superfície
37,61
Densitat
42
Altitud
237

Superfície (km²)

Municipi
37,61
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
42
Comarca
22,2
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
853
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
727
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
1.580
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
209
Comarca
5.558
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.006
Comarca
25.399
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
296
Comarca
6.847
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
69
Comarca
1.763
Catalunya
256.461

Població

Municipi
1.580
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
111
Comarca
2.886
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
575
Comarca
13.792
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
139
Comarca
3.267
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
645
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
853
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
98
Comarca
2.672
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
431
Comarca
11.607
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
157
Comarca
3.580
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
41
Comarca
1.118
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
727
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.226
Comarca
28.462
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
48
Comarca
2.968
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
306
Comarca
8.137
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
1.580
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.271
Comarca
32.016
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
309
Comarca
7.551
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
1.580
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
656
Comarca
16.197
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
197
Comarca
4.393
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
853
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
615
Comarca
15.819
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
112
Comarca
3.158
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
727
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
1.259
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
19
Comarca
1.294
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
32
Comarca
2.553
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
1.579
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
-123
Comarca
-1.026
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
1.456
Comarca
38.271
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
92,2
Comarca
97,4
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
235
Comarca
6.120
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
42,6
Comarca
74,8
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
113
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
5
Comarca
128
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
6
Comarca
241
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
8
Comarca
244
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
6
Comarca
217
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
14
Comarca
461
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
5
Comarca
113
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
114
Comarca
3.990
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
153
Comarca
4.008
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
120
Comarca
3.042
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
114
Comarca
2.454
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
60
Comarca
1.404
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
561
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
114
Comarca
3.990
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
33
Comarca
792
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
123
Comarca
2.604
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
207
Comarca
4.827
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
57
Comarca
2.235
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
21
Comarca
450
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
558
Comarca
14.895
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
4
Comarca
14
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
-34
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
4
Comarca
-20
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
31
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
20
Comarca
542
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
4
Comarca
167
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
27
Comarca
988
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
31
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
0
Comarca
-4,9
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
9,49
Comarca
15,06
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
7,59
Comarca
9,63
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
1.530
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.315
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.273
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
950
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.630
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
81
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
37
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
68
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
6
Comarca
329
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
537
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
20,6
Comarca
16,7
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,4
Comarca
37,3
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,4
Comarca
20,5
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
22,6
Comarca
25,6
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.106
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
78,8
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.089
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
57,4
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.081
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74,3
Comarca
71
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.103
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
77,2
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
741
Comarca
16.965
Catalunya
3.333.477

Població desocupada

Municipi
41
Comarca
1.924
Catalunya
365.357

Població activa

Municipi
782
Comarca
18.889
Catalunya
3.698.834

Població inactiva

Municipi
563
Comarca
14.350
Catalunya
2.855.090

Població de 16 anys i més

Municipi
1.345
Comarca
33.239
Catalunya
6.553.924

Homes

Municipi
480
Comarca
9.920
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
310
Comarca
7.185
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
790
Comarca
17.105
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
835
Comarca
18.030
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
645
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.775
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
825
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
5.620
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
8.865
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
95
Comarca
1.275
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
235
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
480
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
1.795
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
155
Comarca
3.785
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
3.115
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
3.475
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.790
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
485
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
8.865
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
34
Comarca
1.358
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
412
Comarca
9.529
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
854,56
Comarca
998,51
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
192
Comarca
4.273
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
163
Comarca
4.150
Catalunya
800.323

Total

Municipi
355
Comarca
8.423
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
3,2
Comarca
188,8
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,1
Comarca
191,2
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,4
Comarca
138,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
25,1
Comarca
992,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,1
Comarca
165,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
32,8
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
8,9
Comarca
739,8
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
23,9
Comarca
936,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
32,8
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
559
Comarca
14.897
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
218
Comarca
8.241
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
777
Comarca
23.138
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
71,9
Comarca
64,4
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
411
Comarca
10.215
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
96
Comarca
3.057
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
54
Comarca
1.626
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
561
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
17,1
Comarca
20,5
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
9
Comarca
690
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
21
Comarca
1.509
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
123
Comarca
4.302
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
159
Comarca
3.756
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
240
Comarca
4.350
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
6
Comarca
288
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
558
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
87
Comarca
87,8
Catalunya
100

RFDB (milers €)

Municipi
23.477
Comarca
562.999
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
14.963
Comarca
14.381
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
81,5
Comarca
78,3
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.039
Comarca
33.463
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
41.361
Comarca
40.397
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
227
Comarca
320
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.139
Comarca
20.011
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.194
Comarca
5.354
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.026
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
17
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.043
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.245
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
364
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
86
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
98
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
1.196
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
20
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
16
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.026
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
201
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
30
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
4.228
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
19.943
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
27.484
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
2.150
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
3
Comarca
3
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
25
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
682
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
61
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
527
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
994
Comarca
22.340
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
164
Comarca
3.282
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
259
Comarca
7.212
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
87
Comarca
2.333
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
1.504
Comarca
35.167
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,06
Comarca
1,24
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
55,3
Comarca
42
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
15,62
Comarca
7.542,27
Catalunya
3.823.878,74