Subvenció Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2021.

Subvenció de la Diputació de Lleida

Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2021, amb un import de  18.394€