Subvenció Pla econòmic àmbit de cultura - I.E.I. - 2021

Subvenció Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura de l'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS.

L’Ajuntament d’Alcanó ha executat la següent actuació:

PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L'ÀMBIT DE CULTURA, ANUALITAT 2021.

SUBVENCIÓ DE L'I.E.I.: 2.944 €