Subvenció "PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A LA SOSTENIBILITAT FORESTAL I MEDIAMBIENTAL, ANUALITATS 2022 I 2023"

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA "PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A LA SOSTENIBILITAT FORESTAL I MEDIAMBIENTAL, ANUALITATS 2022 I 2023" 

SUBVENCIÓ ATORGADA: 1.000€

COST AJUNTAMENT: 1.082€