Subvenció Pla de Cooperació Municipal despeses corrents 2023 - Diputació de Lleida

Subvenció de la Diputació de Lleida pel Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, per a l'exercici 2023.

Import de 21.459,92€.