Subvenció Diputació de Lleida - Pla de cooperació municipal per al finançament d'inversions als ajuntaments i EMD del territori de Lleida 2022-2023

Subvenció Diputació de Lleida - Pla de cooperació municipal per al finançament d'inversions als ajuntaments i EMD del territori de Lleida 2022-2023:

- Expedient 202202939: Adquisició d'un terreny adjacent a les dependències de l'Ajuntament per a destinar-lo a serveis municipals - 44.200€

- Expedient 202302482: Arranjaments varis a les piscines municipals - 14.337,06€