34° / 17° Clar

Subvenció de la Diputació de Lleida

Subvenció PLA DE DINAMITZACIÓ LOCAL

L'Ajuntament d'Alcanó ha rebut una subvenció de la Diputació de Lleida, amb un import de 30.815,61€, per la INSTAL•LACIÓ D'UN ASCENSOR A L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT D'ALCANÓ.

Cost de l'actuació: 36.890,76€

Import de l'adjudicació: 30.688,02€

Finançament de l'actuació:

Subvenció atorgada - 29.153,62€

Fons propis - 1.534,40€

Total finançament - 30.688,02€