Pla municipal de despeses corrents 2022 - Diputació de Lleida

Subvenció Pla municipal de despeses corrents de la Diputació de Lleida, anualitat 2022, amb un import de  17.615,36 €