21 - Taxa per la utilització de l'àrea privada de caça LL-10.278