19 - Reguladora de l'emplaçament i de les mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes del terme municipal d'Alcanó

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.