7 - Taxa per recollida i tractament escombraries

BOP nº 183 - 31/12/2008: Aprovar definitivament per a l'exercici de 2009 i següents la modificació de lOrdenança fiscal núm. 7 reguladora de l'impost sobre recollida i tractament d'escombraries. Aprovar un augment de l'IPC anual a les diferents categories establertes, i que consten al text de l'ordenança. Aprovar la categoria de taxa local industrial amb 50 euros anuals, amb un augment lineal de l'IPC anual.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.