II PLA DE POLÍTIQUES DE DONES A LA COMARCA DEL SEGRIÀ 2019-2022.

Aprovat per Acord de Ple el 16 de gener de 2019