Bases i convocatòria de l’oferta pública extraordinària d’ocupació 2022, en aplicació de la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Document Actions