Ajuntament

Alcaldessa: Elena Farrús Farran

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. Pla INUNCAT Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya Pla VENTCAT Pla especial d’emergències per ventades a Catalunya.