Tercera cobrança 2021

TERCERA COBRANÇA 2021

La tercera cobrança del 2021 comença el 20 de setembre i finalitza el 22 de novembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:

- Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica I Urbana
- Impost sobre Activitats Econòmiques

- Taxa pel subministrament d’aigua i cànon de sanejament del 1r semestre de l’any 2021

- Taxa per recollida i tractament d’escombraries del 2n semestre de l’any 2021

- Taxa per l’accés a les sessions de ball i altres activitats recreatives municipals. Festa major estiu 2021


La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 29 d'octubre.

Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, és pot fer a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL https://tramits.oagrtl.cat/ .

El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 29 d'octubre.

Parcel·lari d'IBI Rústica
Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles Rústica, quan el contribuent es descarregui les dades del rebut, automàticament li sortirà el parcel·lari. També pot accedir-hi a través de la següent adreça: https://ov.oagrtl.cat/703.aspx.

Document Actions