al contingut a la navegació Informació de contacte

Segona cobrança 2021

La segona cobrança de l'any 2021 comença el 3 de maig i finalitza el 5 de juliol. Durant aquest període es posen al cobrament els següents rebuts:


- Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana

- Taxa de clavegueram 2021

- Taxa pel subministrament d’aigua i cànon de sanejament del 2n semestre de l’any 2020.


La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 28 de maig.

Per a domiciliar un rebut a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL: https://tramits.oagrtl.cat/  

Els rebuts domiciliats d'IBI Urbana  es carregaran de forma fraccionada en els tres terminis següents:
- 28 de maig
- 2 d'agost
- 29 d'octubre

Per qualsevol dubte contacteu amb l'Ajuntament, al telèfon 973 136 500 o al correu ajuntament@alcano.cat

Document Actions