REVISIONS ITV UNITAT MÒBIL

Informem que el 3 de gener, de 8:00 a 10:30 hores, hi haurà la unitat mòbil per les inspeccions tècniques.

Degut a la situació extraordinària per el coronavirus s’hauran de tenir en compte les següents premisses: 

  • Sols es revisarà vehicles amb cita concertada.
  • Recomanen, per evitar contacte físic amb diners, el pagament amb targeta.
  • Recomanen, que tots els usuaris utilitzin guants i mascareta
  • Informar als usuaris que respectin l’hora de citació per evitar aglomeracions en la zona d’inspecció i sols una persona per vehicle. 

MOLT IMPORTANT: TOTS ELS VEHICLES HAN DE DISPOSAR D’ASSEGURANÇA EN VIGOR, EN CAS DE NO DISPOSAR-NE NO ES PODRAN REVISAR.

Documentació a presentar: 

  • Targeta d’inspecció tècnica de vehicles
  • Permís de circulació
  • Acreditació de l’assegurança

- PERIODICITAT DE LES INSPECCIONS (R.D.920/2017 de 23/10/2017)

Tractors de rodes agrícoles o forestals, amb una velocitat màxima de fabricació superior a 40 km/h: fins a 4 anys: exempt, de 4 a 16 anys: biennal, de més de 16 anys: anual

Resta de tractors de rodes agrícoles o forestals, màquines automotrius (excepte les d’1 eix), remolcs especials, màquines remolcades i camions agrícoles: fins a 8 anys: exempt, entre 8 i 16 anys: biennal, de més de 16 anys: anual.

Document Actions