Revisió ITV agrícola

Informem que el divendres 16 de desembre, de 8:00 a 10:30 hores, hi haurà la revisió ITV agrícola al municipi.

S’han de tenir en compte les següents premisses:

  • Sols es revisaran vehicles amb cita concertada prèviament. Heu de sol·licitar hora a l'Ajuntament aportant la matrícula i el tipus de vehicle.
  • Recomanem el pagament amb targeta.
  • Informar als usuaris que respectin l’hora de citació per evitar aglomeracions a la zona d’inspecció i sols una persona per vehicle.

MOLT IMPORTANT: TOTS ELS VEHICLES HAN DE DISPOSAR D’ASSEGURANÇA EN VIGOR, EN CAS DE NO DISPOSAR-NE NO ES PODRAN REVISAR.

Documentació a presentar:

  • Targeta d’inspecció tècnica de vehicles
  • Permís de circulació
  • Acreditació de l’assegurança

Document Actions