al contingut a la navegació Informació de contacte

Recurs Cadastre - Departament d'Agricultura

Recordem que teniu un mes per fer el recurs al Cadastre. Aquest termini s'inicia en rebre la carta certificada o acceptar l'acusament de recepció a la pàgina web.

Per evitar desplaçaments podeu entregar els recursos que heu fet a l'Ajuntament i ho enviarem als respectius registres.

INSTRUCCIONS:

Reviseu les cartes que us arriben del Cadastre referents a la concentració parcel·lària. S'han detectat errors de titularitat, cultiu, hectàrees... 

Penseu que les dades que consten a la carta seran les que s'incorporaran a les futures escriptures.

1. COMUNICACIÓ DEL CADASTRE:

Instruccions per accedir a la comunicació del Cadastre. On podeu descarregar-vos la carta i comprovar que les dades siguin correctes.

Rebreu 2 models de cartes:

a) Acord d'alteració de la descripció cadastral: són les parcel·les de la concentració parcel·lària actual (les que constaran en les futures escriptures)

b) Acord de baixa del be immoble: són les parcel·les antigues que teníeu abans de la concentració parcel·lària.

2. CARTA CERTIFICADA DEL CADASTRE:

Informem que si la carta que rebeu del Cadastre és certificada haureu d'accedir des de la pàgina web amb el CSV (CONFRONTACIÓ I DESCÀRREGA DE DOCUMENTS) Tot i així, descarregareu la mateixa carta que heu rebut.

Adjuntem una imatge de com fer-ho i també com podeu visualitzar el plànol de la finca.

https://www.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx

3. CULTIUS CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA:

Adjuntem les classes de cultiu que podeu trobar a les cartes del Cadastre. Comproveu que les dades són les que teniu a l'actualitat:

AR - ametllers de reg

AM - ametllers de secà

OR - olivers de reg

O - olivers de secà

CR - Cereal de reg

C  - Cereal de secà

El valor cadastral és diferent segons el cultiu, si són oliveres, ametllers, cereal...

Cal declarar el canvi de cultiu en els dos mesos següents a la plantació (en cas de fruiters, ametllers, olivers..) i en cas de cereal,  quan tingueu a punt la instal·lació (aspersors, pivots...)

3.1 CANVI DE CULTIU ZONA ZEPA

Si la parcel·là està en ZONA ZEPA no us arribarà cap carta de concentració parcel·lària però si heu fet un canvi de cultiu o heu canviat de secà a regatiu també cal notificar-ho.

Què fer si el cultiu no és correcte?

Si la finca consta com a secà i és de regadiu, s'haurà de comprovar que està apuntada al reg del Segarra Garrigues,  haureu de justificar el regadiu i serà necessari un canvi de cultiu.

Si la concessió de regadiu no hi consta, caldrà fer un canvi de cultiu amb un document justificatiu de la Comunitat de Regants.

4. REALITZAR UN RECURS AL CADASTRE:

Si detecteu errors heu de fer una recurs de reposició, teniu un termini d'un mes. Us adjuntem les instruccions per fer-ho des de la web del Cadastre https://www.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx 

Serà necessari el DNI electrònic o certificat digital.

També podeu fer el recurs presencialment a les oficines del Cadastre.

5. Si heu presentat a la concentració parcel·lària un canvi de titularitat de les finques per defunció, compra... i aquest no hi consta, també haureu de fer un recurs al Departament d'Agricultura.

Si teniu qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l'Ajuntament, al 973 136 500 o al correu electrònic ajuntament@alcano.cat

Fitxers adjunts

Document Actions