Prohibit caçar a l'interior del municipi

Segons la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, els nuclis urbans estan envoltats d'una zona de seguretat on no es pot caçar. Aquestes zones són per garantir la protecció de les persones i dels seus béns davant les activitats cinegètiques. En aquestes zones, està prohibit utilitzar armes de foc o caçar. També està prohibit disparar en direcció a aquestes zones sempre que els caçadors no es trobin a una distància més gran que la que puguin abastar els projectils o que la configuració del terreny intermedi impedeixi arribar a la zona de seguretat.

Per poder caçar a les zones de seguretat cal una autorització excepcional del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i tenir les corresponents llicències de caça.

Per tal d’evitar el malestar dels veïns i algun possible accident, us informem que cal respectar aquesta normativa.

Així com també, informem que totes les orenetes són espècies protegides per la llei pel seu paper beneficiós en el control de plagues i insectes, com a àvides insectívores que són. Els seus nius, com tots els de les espècies protegides, no es poden destruir, tot i que no estiguin ocupats.

Document Actions