31° / 18° Intervals de núvols

Prohibició consum aigua municipis de la Mancomunitat

La Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues  informa que:

El passat 30/05/2022 es va recollir mostra per procedir al seguiment de plaguicides (metolaclor i terbutilazina) a entrada i sortida ETAP Mancomunitat d' Aigües de les Garrigues.

Els resultats d'ambdues mostres van ser:

Entrada ETAP Mancomunitat d 'Aigües de les Garrigues: 

  • Metolaclor: 0,38 µg/l
  • Terbutilazina: 0,27 µg/l

Sortida ETAP Mancomunitat d' Aigües de les Garrigues

  • Metolaclor: O,14 µg/l
  • Terbutilazina: 0,065 µg/l

Tal i com es pot observar els resultats a entrada ETAP sobrepassen els límits establerts per la normativa vigent, amb la dosificació actual que teníem de carbó actiu ens pols, hem detectat que el paràmetre metolaclor a sortida ETAP esta per sobre el V.P establert per R.D.140/2003.

Per tal de poder subsanar l 'incompliment el més aviat possible hem augmentat la dosificació del carbó actiu.

Queda prohibit el consum d’aigua tan per beure com per cuinar fins nou avis

Avui 03/06/2022 s'han recollit noves mostres tant d'entrada com de sortida d'ETAP, els resultats de les quals els comunicarem oportunament.

L’Agencia de Salut Pública ens comunica que la prohibició no te afectació per l’aigua de les piscines.

L’Agència de Salut Pública també  ens comunica que agafarà  mostres d’aigua  de tots els dipòsits municipals que formen part de la Mancomunitat.

Document Actions