Notificació de tancament del BAR

- El dia 13 de novembre de 2023, l'Ajuntament d'Alcanó i el concessionari Fernando van subscriure un contracte de gestió del servei públic del bar.

- El concessionari, mitjançant correu electrònic de data 3 de maig de 2024, comunica a l'Ajuntament la seva voluntat de rescindir el contracte que finalitza el 12 de novembre de 2024.

- En virtut de l'exposat anteriorment, es convoca al concessionari a una reunió amb l'Ajuntament el dimarts 7 de maig a les 21:00 hores.

- El Sr. Fernando exposa que per motius personals necessita rescindir el contracte de manera imminent.

Des de l'Ajuntament amb acord de ple de data 7/05/24 s'acorda la rescissió del contracte de gestió del servei públic del bar en data 09/05/24 tot i no haver avisat amb els dos mesos d'antelació i de forma excepcional, fer el retorn de la fiança.

Per tant, es torna a licitar el servei del bar municipal.

Durant aquest període obrirem el ball de dilluns a divendres de 8:00 a 10:00 hores.