al contingut a la navegació Informació de contacte

Normes piscines municipals

Adjuntem les normes de les piscines municipals per la temporada 2021.

Aquests criteris de funcionament poden variar en funció de les circumstàncies específiques i l’evolució de la pandèmia. Això pot comportar possibles canvis legislatius que s’informaran en el seu moment.

 1. L’horari permès d’aquestes instal·lacions és: Del 12 al 23 de juny: 16:00 a 20:00 hores

     Del 24 de juny al 31 d’agost: 11:30 a 14:30 hores i de 15:30 a 20:30 hores

     De l’1 a l’11 de setembre: 16:00 a 20:00 hores 

 1. L’ús de les instal·lacions és sota la responsabilitat dels usuaris. 
 2. Els menors de 14 anys no poden accedir a la piscina sense la presència d’un adult responsable. 
 3. Es signarà una declaració responsable per accedir a les piscines municipals. A l’accés a les piscines trobareu documents de responsabilitat per poder emplenar i una bústia on podreu dipositar-los un cop signats.

No podran fer ús de les instal·lacions les persones que presentin símptomes, les que estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

 1. Abonaments. Es recorda que per fer ús de les piscines municipals o accedir a la zona de la gespa heu de tenir l’abonament de temporada o l’entrada diària. Si teniu una entrada, a l’accedir a la piscina us heu de posar la polsera, registrar-vos a l’accés i signar la declaració de responsabilitat.

Els preus dels abonaments per temporada i persona són els següents:

 • De 3 a 11 anys: 15€
 • De 12 a 64 anys: 30€
 • De 65 anys i més: 15€ 

6. A l’entrada de les piscines es controlarà l’accés al recinte. Hi haurà un registre d’assistents on es farà constar l’hora d’entrada i la de sortida.

7. En accedir a les piscines, els usuaris han de netejar-se el calçat amb una catifa desinfectant i també tenen a la seva disposició gel hidroalcohòlic.

8. Aforament. La totalitat del recinte de les piscines té un aforament de 200 persones. Segons la resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny, l’aforament autoritzat és del 70%.

L’aforament permet establir una distribució espacial per garantir la distància de seguretat mínima per persona. Tots els objectes personals (tovallola, cremes, calçat d’ús exclusiu per a la piscina, motxilles,...)han de romandre dins el perímetre de seguretat establert, evitant el contacte amb la resta d’usuaris. 

9. Es podrà fer ús dels vestidors.

10. És obligatori utilitzar les dutxes abans del bany.

11. No es pot fumar i menjar, excepte en les zones habilitades per aquest fi a les instal·lacions.

12. No es permet l’accés al recinte amb cadires o gandules particulars

13. No s’admet l'entrada d’animals domèstics.

14. En aquestes instal·lacions no es pot:

 1. Llançar-se a la piscina de manera imprudent i perillosa.
 2. No respectar la resta d’usuaris que estiguin fent us de la piscina.
 3. Jugar dintre i fora de la piscina amb pilotes de tot tipus, discos, raquetes de tennis i altres objectes.
 4. Fer un ús impropi o inadequat de les instal·lacions , com per exemple: entrar-hi envasos de vidre, llençar escombraries fora de les papereres, etc.

 

 1. Neteja i desinfecció de les instal·lacions. A les superfícies amb contacte freqüent amb les mans dels usuaris (poms de porta dels vestidors i lavabos, aixetes, polsadors, dutxes, baranes,...) es realitzarà una neteja i desinfecció com a mínim 3 cops/dia. Al final de cada jornada es realitzarà una neteja de la totalitat de les instal·lacions de les piscines municipals.
 2. La direcció de les instal·lacions pot expulsar del recinte aquelles persones que incompleixin les normes de règim intern i les pautes de comportament abans esmentades (segons l’art. 29.2 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic). 
 3. La direcció de les instal·lacions no respon dels perjudicis que puguin derivar-se d’una conducta o ús negligent per part dels usuaris de les instal·lacions. 
 4. L’Ajuntament d’Alcanó disposa d’un protocol d’autocontrol de les piscines municipals, d’acord amb el Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre i el Decret 95/2000, de 22 de febrer, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, de la Generalitat de Catalunya, pels quals s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.

 

Document Actions