ITV agrícola

Informem que el proper 22 desembre, de 8 a 11 hores, hi haurà la inspecció tècnica de vehicles agrícoles.

S’hauran de tenir en compte les següents premisses:

  • Solament és revisaran els vehicles amb cita concertada prèviament
  • Cal apuntar-vos amb dos dies hàbils d’antelació
  • Recomanem el pagament amb targeta
  • Informar als usuaris que respectin l’hora de citació per evitar aglomeracions a la zona d’inspecció i solament una persona per vehicle

Documentació a presentar:

  • Targeta d’inspecció tècnica de vehicles
  • Permís de circulació
  • Acreditació de l’assegurança

MOLT IMPORTANT: TOTS ELS VEHICLES HAN DE DISPOSAR D’ASSEGURANÇA EN VIGOR, EN CAS DE NO DISPOSAR-NE NO ES PODRAN REVISAR.

PERIODICITAT DE LES INSPECCIONS (R.D.920/2017 de 23/10/2017)
Tractors de rodes agrícoles o forestals, amb una velocitat màxima de fabricació superior a 40 km/h: fins a 4 anys: exempt, de 4 a 16 anys: biennal, de més de 16 anys: anual
Resta de tractors de rodes agrícoles o forestals, màquines automotrius (excepte les d’1 eix), remolcs especials, màquines remolcades i camions agrícoles: fins a 8 anys: exempt, entre 8 i 16 anys: biennal, de més de 16 anys: anual.