INTRAEMPRENEDURIA LOCAL Alcanó

Formulari per donar a conèixer el teu  projecte dinamitzador del teixit socio-econòmic local.

Des de  ProRural – Projectes i Iniciatives de Desenvolupament Rural, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alcanó, volem conèixer totes les iniciatives i projectes de negoci que generin noves activitats econòmiques i/o creïn nous llocs de treball al poble.
Per fer-ho des de ProRural hem  preparat aquest qüestionari per conèixer, facilitar i avaluar la viabilitat del cada projecte i si és el cas, buscar línies de finançament que us ajudin a dur-lo a terme.
El TERMINI màxim per fer-nos arribar aquest qüestionari complimentat és el dia 15 DE JULIOL (inclòs).