Gestió de casos de covid-19 als centres educatius (Curs 2021-2022)

Per la vostra informació en relació a la normativa actualment vigent sobre mesures per fer front a la COVID, s'ha publicat el document presentat al Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc per la Gestió de casos de covid-19 als centres educatius (Curs 2021-2022).

La trobareu a la pàgina:https://bit.ly/3toCd24

Document Actions