Comunicació de crema

Informem que podeu passar per l'Ajuntament a tramitar la comunicació de crema de restes vegetals.

Podeu continuar sol·licitant la comunicació de crema de restes vegetals per internet:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=2

El termini finalitza el 14 de març.

Document Actions