Autorització per fer cremes

Informem que podeu passar a recollir per l'Ajuntament l'autorització per fer cremes, exclusivament, de brancatge i restes vegetals agrícoles procedents d’explotacions agràries del terme municipal d'Alcanó.

L'autorització és del dia 15 de març al 31 de maig, excepte diumenges i festius oficials a Catalunya.

L'horari de les cremes és de les 6:00 hores fins a les 12:00 hores.