Arranjament de camins municipals

Informem que avui s'han iniciat els treballs d'arranjament dels camins municipals.

Les màquines treballen al costat oest de la carretera L-700.