Anunci d'informació pública sobre sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental de l’activitat ramadera, al terme municipal d’Alcanó (exp. L1AAI220294)

Titular: RUBEN LLUÍS LLUNÉ PALLEROLA Activitat: Annex:I.1 Apartat:11 Subapartat 1.b.ii. Explotació de porcs d’engreix amb una capacitat superior a 2.500 places Emplaçament: Polígon 503 Parcel·la 115, del terme municipal d’Alcanó