Deixalleria mòbil

Ubicació: Plaça Camps

Els residus admesos a la deixalleria mòbil seran els següents: · Tèxtil (roba i calçat) · Oli vegetal usat · Fluorescents, làmpades de vapor de mercuri i bombetes · Piles i acumuladors · Tòners · Pintures, dissolvents, vernissos · Petits electrodomèstics

Plaça Camps