Bibliobús

Les condicions del servei són:
- S’oferiran els serveis d’informació, atenció al públic,  préstec, préstec interbibliotecari i devolució de documents.
- Per tal de garantir la seguretat de tothom, es demana que els usuaris emprin mascareta i que es respecti la distància de seguretat. Igualment es facilitarà des del mateix bibliobús gel per a la higiene de les mans.
- De moment no es podrà accedir directament a la col•lecció i als ordinadors a l’interior del bibliobús.
- També podeu fer reserves prèvies de documents dels bibliobús, a través del formulari:  https://tuit.cat/5ooor
- Podeu fer el préstec a través de la plataforma de préstec digital https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index, amb accés a llibres, pel•lícules, diaris i revistes entre d’altres recursos.
Plaça Camps