Arquitecte municipal

El servei de l'arquitecte municipal és a partir de les 12:00 hores.

Per sol·licitar una llicència d'obres es necessari un pressupost detallat de les actuacions.

Recordem que per iniciar les obres heu de demanar prèviament el corresponent permís i l’arquitecte municipal ha d’haver informat favorablement sobre la llicència d’obres sol·licitada.

Ajuntament d'Alcanó