Arquitecte municipal

Us recordem que per iniciar les obres heu de demanar prèviament el corresponent permís d’obres i l’arquitecte municipal ha d’haver informat favorablement sobre la llicència d’obres sol·licitada.

Equipaments relacionats